Závazná přihláška na rekvalifikační masérský kurz akreditovaný MŠMT ČR

Osobní údaje

Vaše adresa

Po vyplnění a odeslání této přihlášky a současně po obdržení vaší zálohy 1000 Kč na č. ú. :
4230543359/0800 v.s.: prvních 6 číslic rodného čísla,
vám rezervujeme místo ve skupině.
Do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno.
Zbytek ceny se hradí na místě.
Podmínkou účasti na kurzu je souhlas s účastnickou dohodou.
Jak jste se dozvěděl/a o kurzu :
Kliknutím na tlačítko ODESLAT, vy vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami účastnicke dohody, a prohlašujete, že si nejste vědom/a žádných závažných okolností o svém zdravotním či psychickém stavu, ani jiných okolností, které by mi bránily v účasti na tomto kurzu.